Onderzoek

Schooltuinbehoefte bij scholen

In 2021 deed DUO onderzoek naar de huidige situatie van schooltuinieren, behoeftes en hulpvraag van leerkrachten en de attitudes van leerkrachten t.o.v. schooltuinen. Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen via info@alliantieschooltuinen.nl 

Schooltuinondersteuning

De Alliantie Schooltuinen deed onderzoek naar de manier waarop organisaties scholen ondersteunen met schooltuinieren en welke behoeftes deze organisaties hebben om scholen (nog beter) te kunnen ondersteunen bij het schooltuinieren. Download het onderzoeksrapport hier.