Voor ondersteuners

Ben je moestuinexpert of houdt jouw organisatie zich bezig met natuur- en voedseleducatie? Wil je graag tuinieren met kinderen? Hier vind je lesmateriaal en inspiratie om het schooltuinieren tot een succes te maken.

Veelgestelde vragen over moestuinieren met kinderen

Wie is verantwoordelijk voor de kinderen tijdens het schooltuinieren?

Als je als schooltuinondersteuners geen lesbevoegdheid hebt, mag jij nooit de eindverantwoordelijkheid krijgen over de kinderen. Je geeft dan altijd onder toezicht van de leerkracht les. Heb je wel een lesbevoegdheid dan stem je af met school wie verantwoordelijk is en waarvoor. Maak goede afspraken wie welke taken heeft als je met een groter team van vrijwilligers werkt. Bedenk ook wat je van hulpouders verwacht en geef daar duidelijke instructies over.

Hoe vaak moet ik als ondersteuner beschikbaar zijn?

Hoe vaak je beschikbaar moet zijn hangt af van de vraag van de school en de grootte van de schooltuin. Ook het aantal kinderen dat begeleid moet worden en het aantal beroepskrachten en vrijwilligers dat deel uit maakt van de schooltuinwerkgroep bepaalt jouw gewenste beschikbaarheid.
Reken op een aanwezigheid van minimaal een keer in de week tussen maart en september. Maak goede afspraken over verwachtingen van aanwezigheid en zorg voor de tuin als de kinderen schoolvakantie hebben.

Hoe lang verbind ik mij aan de school of schooltuin?

De minimale tijd dat je je aan een school of schooltuin verbindt is meestal minstens één tuinseizoen vanaf het zaaien tot het oogsten. Dit wordt vervolgens per tuinjaar verlengd.

Is een EHBO-kist noodzakelijk op de schooltuin?

Bij een schooltuin kunnen ongelukken gebeuren. Je bent buiten aan het werk, soms ook met gereedschappen. Zorg dat er een EHBO-kist in de buurt is. Denk ook na over schoon water om eventuele wonden schoon te maken.

Blijf op de hoogte!

Wil je onze digitale nieuwbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.