Zet in je agenda: week van de schooltuin in april 2024

Ook volgend jaar kun je met ons een week lang volop de schijnwerpers zetten op het schooltuinieren. De Week van de Schooltuin vindt plaats van 8 tot en met 12 april 2024.

Op 9 april is ook de jaarlijkse Buitenlesdag gepland. Een ideaal moment om op aan te haken en lekker met leerlingen de schooltuin in te gaan. Deze Week is een initiatief van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. De organisatie is in volle gang. Noteer de data alvast in je agenda. Begin volgend jaar kun je laten weten of je (weer) meedoet!

Gouden Wortel!

Ben jij van plan om jouw gemeente te nomineren voor de Gouden Wortel? Dat kan door een enthousiaste vlog van maximaal 3 minuten te maken. Daarvoor kun je nu in het oogstseizoen en het nog groen is in jouw schooltuin al opnamen maken.

Laat in elk geval een wethouder vertellen waarom en op welke manier de gemeente het schooltuinieren ondersteunt. Ook een schooldirectie, leerkracht en ondersteuner (een moestuincoach of NME’er) kun je aan het woord laten. Bedenk: de vlog is ook een oproep aan andere gemeenten om schooltuinieren te ondersteunen. Lees hier de voorwaarden.

Laten we er met elkaar opnieuw een groot succes van maken. En samen het belang van de schooltuin laten zien!