Voor gemeenten

Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente en fruit draagt bij aan kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. In de schooltuin wordt het zaadje geplant voor een gezonde en duurzame generatie. Wil jij dat scholen in jouw gemeente toegang hebben tot een schooltuin?

Wat kan de gemeente betekenen?

Schooltuinen bestaan al meer dan 100 jaar. Al ruim een eeuw maken schooltuinen onderdeel uit van het schoolsysteem en zien overheden de meerwaarde van tuinieren in schoolverband.

Veel gemeenten stimuleren daarom het schooltuinieren. Overheden zien het als een goede manier om kinderen in aanraking te laten komen met gezonde voeding en om te leren over natuur en biodiversiteit. Ervaringsgericht leren, waarbij kinderen zelf buiten groenten en fruit verbouwen, van zaaien, verzorgen en oogsten, is een goede manier om kennis op te doen over voedsel en biodiversiteit. 

De recente aandacht voor gezond, lokaal voedsel heeft bij veel gemeenten het schooltuinieren opnieuw onder de aandacht gebracht. Gemeenten stimuleren gezonde voeding en educatie speelt daarbij een belangrijke rol. Het schooltuinieren maakt bovendien vaak onderdeel uit van de lokale voedselstrategie. Ook in de Tweede Kamer staat schooltuinieren op de agenda: in 2021 is een motie aangenomen om schooltuinieren te bevorderen. 

De verschillende vormen van het schooltuinieren zijn zeer divers en afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden. Schooltuinieren op het schoolplein krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht, maar er is ook een flink aantal grote schooltuincomplexen in Nederland. Deze zijn vaak in beheer bij het lokale natuur- en duurzaamheidscentrum. Bij de schooltuincomplexen komen leerlingen van verschillende scholen tuinieren, meestal onder begeleiding van een tuinman/vrouw en een educatief medewerker.

De ondersteuning vanuit gemeenten kan op verschillende manier vorm krijgen. Het beschikbaar stellen van grond, als gekozen wordt voor een centrale plek, is in ieder geval belang. De schooltuin kan daarbij meerdere functies dienen en ook een plek zijn waar de buurt actief tuiniert. Daarnaast stimuleren veel gemeenten het schooltuinieren via afspraken met de onderwijsbesturen en stellen ze middelen ter beschikking voor de organisatie, direct ten behoeve van de school of via lokale, ondersteunende organisaties.

Blijf op de hoogte!

Wil je onze digitale nieuwbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.