lesgeven

Lesgeven in de schooltuin

De schooltuin, moet dat er ook nog bij? Zelfs voor een enthousiaste juf of meester kan het een opgave lijken om tuinieren met kinderen ‘erbij’ te doen. Maak het daarom onderdeel van het curriculum en werk aan leerdoelen tijdens de schooltuinlessen. De schooltuin is een leeromgeving waar je op een andere manier leert wat er op het programma staat of waar je in de praktijk doet wat je in theorie hebt geleerd. Oftewel: niet stapelen, maar vervangen!

Tuinieren met kinderen is ook lesgeven!

De schooltuin is dé plek om in de praktijk te leren. Een mooie aanvulling op het klaslokaal. Immers, verandering van omgeving en aanpak laat kinderen tot bloei komen die het in de klas wat lastiger hebben, vakken op een andere manier aan bod komen en andere onderwerpen aan de orde komen. Dat vraagt dus ook om een andere aanpak. Ga jij tuinieren met kinderen? We geven je graag praktische tips.

lesgeven

Tuinieren met kinderen: lessen samenstellen

Bij een duidelijk teeltplan voor de schooltuin passen wekelijkse werkzaamheden en activiteiten. Die werkzaamheden zijn de basis voor de schooltuinlessen. Het is een vak apart om de werkzaamheden in een schooltuinles te gieten die past bij wat je wilt dat de kinderen leren. Een wekelijkse werkplanning geeft structuur voor het tuinieren met de kinderen. Afhankelijk van de beschikbare tijd en frequentie van lessen, is er naast de basisverzorging van de planten tot het oogsten, ruimte om aan de slag te gaan met allerlei educatieve onderwerpen.

Tuinieren met kinderen

Rekenen in de schooltuin

Als kinderen moestuinieren, kunnen ze goed oefenen met rekenen en zo hun kennis verankeren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Je tuintje opmeten
  • De plantafstand berekenen en uitzetten
  • Het aantal zaden en planten tellen dat nodig is
  • Uitrekenen hoeveel compost nodig is per gewas
  • Een wedstrijd: wie kweekt de zwaarste/grootste wortel?

Doordat kinderen in de praktijk rekenvaardigheden toepassen, worden abstracte begrippen concreet. Ze zien hoe groot een vierkante of kubieke meter is en meten hoe groot 10 cm plantafstand is. Ze ervaren dat een gieter 10 liter water kan bevatten en hoeveel dat is. Ze ontdekken hoeveel centimeter een plant per week groeit, wegen hun pompoen of wortel en ontdekken zo het verschil tussen een ons en een kilo.

Tuinieren met kinderen

Tuinieren met kinderen: taal

Kennisoverdracht gaat via taal, ook tijdens het tuinieren met kinderen: luisteren naar uitleg, lezen van instructies en werkbladen, schrijven en spellen van gewasbordjes en antwoorden geven op werkbladen. Bij de uitleg komen nieuwe woorden en begrippen voorbij, zoals zaaien, een hark en compost. Kinderen oefenen met begrijpend lezen en luisteren, breiden hun woordenschat en woordbegrip uit en ontwikkelen hun eigen taal bij het samenwerken in de tuin.

Meer lezen?

Wil je meer weten over lesgeven in de schooltuin? Download het hoofdstuk ‘Lesgeven’ uit het Handboek Schooltuinen.

Ben je op zoek naar lesmaterialen?

We hebben een speciale pagina over schooltuinlessen met allerlei gratis downloads.

Bekijk de lesmaterialen