organisatie

Organisatie van de schooltuin: Wie doet wat?

De organisatie van de schooltuin vereist vaardige vingers en natuurlijk tijd. De leerkracht kan als lesgever een bepalende rol hebben, maar ondersteuners zijn onmisbaar bij de opzet, organisatie en het onderhoud van een schooltuin. Veel taken komen op hun schouders. De mooie belevenissen in de schooltuin, de onderlinge connecties tussen ondersteuners en leerlingen en het plezier in moestuinieren, maken van de schooltuin een geliefde werkplek voor zowel betaalde medewerkers als vrijwilligers.

Schooltuinwerkgroep

Door een werkgroep te starten, vergroot je je slagkracht. De schooltuinwerkgroep kan bijvoorbeeld bestaan uit de initiatiefnemer, een vertegenwoordiger van de school, een schooltuinexpert zoals een moestuincoach of een medewerker van het lokale natuur- en duurzaamheidseducatiecentrum en schooltuinondersteuners.

organisatie schooltuin

Helpende handen

Wanneer je gaat starten met schoolmoestuinieren, kun je helpende handen op veel plekken vinden:

 • Schooltuinondersteuners op de kaart 
 • Moestuincoaches zijn bevlogen professionals die hun werk maken van het overdragen van kennis over moestuinieren. In opdracht van het overheidsprogramma ‘Jong Leren Eten’ is een moestuincoachopleiding opgezet, die tot en met 2024 bijna 400 moestuincoaches heeft opgeleid. Je vindt de moestuincoaches via de regiopagina’s op de website van Jong Leren Eten.
 • Lokale Natuur en Duurzaamheidseducatiecentra maken kwalitatieve lessen over natuur en duurzaamheid voor lokale scholen. Ze ondersteunen ook vaak bij de schooltuinlessen of bij het aanleggen en inrichten van een nieuwe schooltuin.
 • Vrijwilligers zijn in veel gemeenten van grote waarde bij de schooltuinen. Vrijwilligers voor de schooltuinen zijn dikwijls te vinden bij de lokale volkstuinvereniging, onder de ouders en grootouders van de kinderen en bij buurtbewoners. De school, de lokale krant of andere lokale media kunnen een manier zijn om hen te bereiken.

Rollen in de schooltuinwerkgroep

 • Trekker die zich verantwoordelijk  voelt voor de schooltuin. Deze persoon hoeft niet alles zelf te doen, maar neemt het voortouw en zorgt dat alles georganiseerd wordt.
 • Inhoudelijke moestuinexpert die in staat is in overleg met alle betrokkenen bij de schooltuin een draaiboek met een teeltplan te maken.
 • Praktische moestuinexpert die een schooltuin kan aanleggen volgens het draaiboek.
 • Lesgever die de lessen samenstelt en geeft

  Let op: rollen worden dikwijls gecombineerd en ingevuld.

organisatie schooltuin

Taken binnen de schooltuin

Trekker/ coördinator:

 • coördineert de communicatie naar school en ouders
 • organiseert overleg met de werkgroep
 • overlegt met schooltuinexpert/moestuincoach
 • heeft contact met aanspreekpunt van school
 • bekijkt wie de schooltuin gaat aanleggen
 • zoekt eventuele partners en financiële middelen

Schooltuinexpert/moestuincoach:

 • maakt het draaiboek met schooltuinontwerp, teeltplan en jaarplanning
 • adviseert de lesgevers
 • bestelt zaden, plant- en pootgoed en andere benodigdheden

 

 

Schooltuinlesgevers:

 • bereiden de lessen voor
 • geven de tuinlessen aan de leerlingen
 • staan in direct contact met de leerkrachten van de groepen

Schooltuinondersteuners:

 • helpen bij de aanleg van de schooltuin
 • assisteren bij de lessen
 • verzorgen en onderhouden de materialen
 • helpen bij het onderhoud tussen de lessen door
 • begeleiden kinderen bij het vervoer naar de schooltuin als dat nodig is

Denk bij de invulling van rollen en taken aan:

 • Leerkrachten
 • Conciërge
 • Leerlingen
 • Een moestuincoach
 • Het lokale NDE centrum

 

 • (Groot)ouders
 • Betrokken buurtbewoners
 • Een BSO uit de buurt
 • De gemeente
 • (Werknemers van) lokale bedrijven
Meer lezen?

Lees meer over het opstarten, aanleggen en inrichten van een schooltuin in Hoofdstuk 2 ‘Een nieuwe schooltuin’ van het Handboek Schooltuinen.

Download 'Een nieuwe schooltuin'