gouden wortelzaadje week van de schooltuin 2024

Week van de Schooltuin

Schooltuin of geen schooltuin… Van 8 tot en met 12 april 2024 deden maar liefst 85.455 leerlingen mee aan de aan de Week van de Schooltuin. Samen met scholen, schooltuinondersteuners én gemeenten zetten we de schijnwerpers op het belang en het plezier van schooltuinieren.

Hieper de Pieper

Onder het motto Hieper de Pieper, graaf eens wat dieper! werden tienduizenden aardappeltjes gepoot, direct in de schooltuin, op het schoolplein of in zakken en potjes in de klas.

De Week werd officieel en feestelijk geopend op 8 april op kinderboerderij Den Uylpark, een locatie van Stad & Natuur Almere. Samen met wethouder Jesse Luijendijk werd het stadsbrede project ‘Schooltuinieren in Almere’ gelanceerd. Lees meer over de opening en de jeugdherinnering van de wethouder.

week van de schooltuin

85.455 leerlingen

deden mee aan de Week van de Schooltuin 2024

Nationale Buitenlesdag

Op de Nationale Buitenlesdag van 9 april gingen onder meer leerlingen van basisschool De 4 Heemskinderen in Etten-Leur in hun nieuwe buurtschooltuin aan de slag met de Grote Pieperles.

Week van de Schooltuin 2024

Schooltuinfestival

Op het eerste landelijke Schooltuinfestival op 10 april kwamen in Amsterdam schooltuinondersteuners uit het hele land bijeen. Zij deelden kennis en inspiratie met elkaar.

Week van de schooltuin 2024 schooltuinfestival

Handboek Schooltuinen

Piet Adema, demissionair minister van LNV, schreef niet alleen een tekstje voor het Handboek Schooltuinen. Hij kreeg donderdag 11 april een exemplaar aangeboden van vertegenwoordigers van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten. Diezelfde dag was er een online informatie-uur voor scholen en gemeenten die met schooltuinieren willen beginnen.

Week van de Schooltuin handboek schooltuinieren

Week van de schooltuin 2024 winnaar

Uitreiking Gouden Wortel

Als afsluiting van de Week van de Schooltuin werd op 12 april de Gouden Wortel uitgereikt aan een gemeente die zich hard inzet om schooltuinieren mogelijk te maken. De winnaar van 2024 is de gemeente Groningen. De gemeente Schouwen-Duiveland kreeg een eervolle vermelding. Gefeliciteerd!

Gouden Wortelzaadje

Op 11 april werd het eerste Gouden Wortelzaadje uitgereikt aan een school die een hulpvraag had. Er kwamen 7 filmpjes binnen en er werd binnen 3 dagen 1399 keer gestemd. OBS De Ontdekking won 500 euro voor nieuw tuingereedschap.

Bekijk de filmpjes