jaarverslag

Jaarverslag

De Alliantie Schooltuinen wil meer schooltuinen en schoonlessen van hoge kwaliteit. Elk kind zou op de basisschool les moeten krijgen in de schooltuin. De activiteiten van de Alliantie Schooltuinen worden uitgevoerd en samenwerking met Jong Leren Eten. Budgettair worden onze activiteiten mogelijk gemaakt door het Ministerie van LVVN en de verschillende initiatiefnemers van de Alliantie Schooltuinen. We rapporteren jaarlijks over onze activiteiten en ons resultaat.