tuin is de school

Privacyverklaring

Alliantie Schooltuinen respecteert jouw persoonlijke levenssfeer. Jouw persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Alliantie Schooltuinen heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met vragen. Hiervoor kan je contact met ons opnemen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is informatie waarmee jij direct of in combinatie met elkaar kan worden herkend. Voorbeelden zijn: je (achter)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Alliantie Schooltuinen verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van websitebezoekers, deelnemers aan activiteiten, online promoties, evenementen en acties. Maar ook van personen met wie we anderzins contact hebben, die onze website bezoeken en die voor ons werkzaam zijn.

Alliantie Schooltuinen verzamelt de verschillende persoonsgegevens via bijvoorbeeld (lokale) schooltuinorganisaties of wanneer je zelf contact hebt met Alliantie Schooltuinen om bijvoorbeeld jouw informatieverzoek op te volgen. Een contact met Alliantie Schooltuinen kan telefonisch zijn, via het contactformulier op AlliantieSchooltuinen.nl, per e-mail, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap, via events, enquêtes of (klantpanel)onderzoeken, (mobiele) websites, of via social media.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

● Personalia (bijvoorbeeld je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres);

● E-mailvoorkeuren (bijvoorbeeld of je je hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief)

● Interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op alliantieschooltuinen.nl, open- en clickgedrag via onze e-mailnieuwsbrief, voorkeuren/interesses, meningen, gebruik van social media of contact met een van de alliantieleden).

Alliantie Schooltuinen verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

● Wanneer je de schooltuinfilm aanvraagt, om je die te kunnen toesturen.

● We bekijken ook in welke regio’s of gemeenten de schooltuinfilm is aangevraagd.

● Wanneer je producten en/of diensten van Alliantie Schooltuinen aanvraagt, zoals de brochure, om deze producten te kunnen leveren.

● Om onze overige dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen als je een vraag aan ons stelt.

● Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen.

● Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en/of diensten, marktonderzoek en om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

● Om geïnteresseerden op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via sociale media.

● Profiling: wij proberen onze communicatie over producten/diensten van Alliantie Schooltuinen en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert Alliantie Schooltuinen beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze Privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met je te beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd. Wel zullen we te allen tijde jouw privacybelang afwegen tegen ons gerechtvaardigde belang om marketingactiviteiten uit te voeren.

Alle communicatiekanalen die Alliantie Schooltuinen gebruikt vallen onder deze Privacyverklaring. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Abonneren en afmelden e-mailnieuwsbrieven

Je kunt je op onze website abonneren op de nieuwsbrief van de Alliantie Schooltuinen. Hiervoor is het achterlaten van een geldig e-mailadres verplicht. Wil je geen nieuwsbrieven ontvangen? In elk bericht zit onderaan een afmeldlink waarmee je je op elk moment voor het e-mailabonnement kunt afmelden.

Bewaartermijnen

Alliantie Schooltuinen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan jouw wensen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder jouw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn of als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met je hebben.

Alliantie Schooltuinen en andere websites

Op deze website vind je een aantal links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die andere websites. Alliantie Schooltuinen is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met jouw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Cookieverklaring

Alliantie Schooltuinen maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in ons cookie statement.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegden worden ingezien.

Jouw rechten

Als je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, dan kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie over Alliantie Schooltuinen via e-mail, telefoon of post tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Deze verzoeken kan je indienen door een e-mail te sturen aan info@alliantieschooltuinen.nl. Met betrekking tot al je rechten zullen wij in het algemeen ons uiterste best doen om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Zo proberen wij jouw verzoek altijd binnen 4 weken te verwerken.

Autoriteit persoonsgegevens

Heb je een klacht met betrekking tot hoe Alliantie Schooltuinen met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wil je na het lezen van onze Privacyverklaring meer informatie of heb je nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Alliantie Schooltuinen

E-mail: info@alliantieschooltuinen.nl

Wijzigingen Privacyverklaring

Alliantie Schooltuinen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.alliantieschooltuinen.nl

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt in juni 2024.