Kernteam & partners

De Alliantie Schooltuinen is opgericht door verschillende initiatiefnemers en werkt vanuit een klein, landelijk kernteam. Het is onze grote uitdaging om meer schooltuinen en kwalitatieve schooltuinlesprogramma’s te realiseren.

Dat doen wij niet alleen en meestal ook niet zelf. We zorgen ervoor dat gemeenten, leerkrachten en enthousiaste schooltuinondersteuners zich gesteund voelen en toegang hebben tot materialen en informatie die hen kan helpen om plaatselijke schooltuinen te realiseren en het schooltuinonderwijs te verbeteren.

Wie vormen het kernteam

In het kernteam zijn mensen actief vanuit de verschillende initiatiefnemers. In 2024 zijn dat:

  • Namens IVN Natuureducatie – Marieke Dekker
  • Namens Adviesbureau Beleef en Weet – Annerie Rutenfrans
  • Namens Vereniging GDO – Arjan Klopstra
  • Namens Rob Baan en Simon Groot – Lianne van der Kruk
  • Namens de Jong Leren Eten makelaars – Manja van den Bos
  • Namens Jong Leren Eten – Martine Muller als Procesmanager

Daarnaast werkt het kernteam dikwijls samen met collega’s vanuit de eigen achterban, lokale moestuincoaches of externe professionals die bijdragen aan verschillende communicatiemiddelen.

Regio-aanjagers

In 2023/2024 zijn we gestart met een pilot met regio-aanjagers. Er zijn 3 regionale aanjagers gestart die het schooltuineren lokaal en regionaal op de agenda kunnen zetten en die met concrete hulpvragen aan de slag kunnen.

De regio-aanjagers zijn tijdens de pilot gestart in drie provincies. De aanjagers zijn gestart met een analyse van scholen die daadwerkelijk schooltuinieren en van scholen die hier graag mee aan de slag willen, maar een hulpvraag hebben. De pilots draaien in Limburg, Gelderland en in Overijssel. Gemeenten, scholen en anderen met een hulpvraag rond schooltuinieren kunnen terecht bij:

* De vetgedrukte provincies zijn de focusprovincies voor deze regio-aanjager tijdens de pilot.

informatie gemeenten

 

Jong Leren Eten

De makelaars van Jong Leren Eten brengen kinderen en jongeren in aanraking met activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde en duurzame keuzes maken. Schooltuinieren is één van de mooie instrumenten binnen het onderwijs waarover de makelaars kunnen adviseren.

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Schooltuinonderwijs is belegd bij het Ministerie van LVVN. Sinds 2021 heeft dit Ministerie de Alliantie Schooltuinen en haar activiteiten gesteund.

Arcadis

Arcadis streeft ernaar de kwaliteit van leven te verbeteren en werkt met veel gemeenten samen om die missie te realiseren. Arcadis staat de Alliantie Schooltuinen bij met o.a. kennis over gemeentelijke uitdagingen.

Onze partners

Koppert BV

Koppert BV werkt samen met de natuur om duurzame land- en tuinbouw mogelijk te maken. Koppert vindt het belangrijk dat kinderen al op school leren om hun eigen groenten te kweken en zo kennis maken met duurzame teelt.

Koppert Cress

Het bedrijf van initiatiefnemer Rob Baan verwelkomt met regelmaat groepen die graag leren over gezond voedsel. Koppert Cress denkt mee over marketingmogelijkheden en deelt graag haar netwerk met de Alliantie.

East-West Seed

Het bedrijf van initiatiefnemer Simon Groot stimuleert het schooltuinieren internationaal. Ook in de Filippijnen, India, Oeganda en Thailand wordt het schooltuinieren ondersteund.

 

NIBI

De Alliantie is jaarlijks aanwezig op het NIBI congres voor het basisonderwijs, waar we de kans krijgen om in gesprek te gaan met honderden basisonderwijs leerkrachten over de waarde van schooltuinieren.

Duurzame PABO

Dit netwerk van pabo’s en basisscholen werkt actief aan duurzame ontwikkeling in het bestaande onderwijs. Schooltuinen passen naadloos binnen hun visie.

VNG Connect

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt ons jaarlijks in staat om tijdens het jaarcongres, waar zo’n 3000 burgemeesters, wethouders en raadsleden naartoe komen, de Alliantie Schooltuinen en onze activiteiten te presenteren in een beursstand.