Pilot drie regionale aanjagers schooltuinieren van start

21 december 2023

Leuk nieuws! Er staan drie regionale aanjagers in de startblokken om vanaf volgend jaar het schooltuinieren lokaal en regionaal op de agenda te zetten. 

We groeien!

De schooltuinbeweging groeit en steeds meer mensen sluiten zich aan bij de missie van de Alliantie Schooltuinen als schooltuinfan. Door het creëren van landelijke bekendheid, het bij elkaar brengen van kennis, netwerken te ondersteunen en inhoudelijk te inspireren groeit de belangstelling voor schooltuinieren. Hartstikke mooi!

Door die belangstelling komen ook veel vragen op. Bij ondersteuners, scholen en directeuren, maar ook bij beleidsmedewerkers en raadsleden. Iedere vraag kent een andere context met regionale kansen en knelpunten.

Regionale aanjagers

Om echt goed te kunnen ondersteunen en de energie vast te houden is er behoefte aan  regionale aanjagers die het schooltuinieren lokaal en regionaal op de agenda kunnen zetten en die, samen met de Alliantie en haar lokale partners, met de hulpvragen aan de slag kunnen.

Eenjarige pilot

Dankzij het programma Jong Leren Eten start er in drie provincies een eenjarige pilot waarbij een regioaanjager schooltuinieren aan de slag gaat. Deze aanjager begint met een analyse van het aantal scholen dat daadwerkelijk schooltuiniert, dat niet doet maar wel wil én van scholen die nog meer nodig hebben om actief aan de slag te gaan met schooltuinieren.

Ook onderzoeken de aanjagers welke netwerken er zijn op het gebied van begeleiding van schooltuinieren en de belangstelling van gemeenten om hiermee aan de slag te gaan en dit eventueel financieel te ondersteunen. Uiteraard kijken ze ook waarom in de ene regio het schooltuinieren al actief uitgevoerd wordt en in een andere regio nog niets tot weinig gebeurt.

Na de analyse bepalen we per provincie de doelstellingen waar binnen een jaar resultaat te behalen valt en maken we een plan van aanpak

De drie aanjagers

De drie provincies waar de pilots gaan draaien zijn Limburg, Gelderland en Overijssel. Vanaf februari stellen de drie regioaanjagers Daniek Bosch (Limburg), Wieke Bonthuis (Gelderland) en Hannelore Börger (Overijssel) zich één voor één voor met hun plannen, ambities en lokale en provinciale vragen om input en hulp bij de uitvoer.

Leerdocument voor andere regio’s

Na een jaar pionieren komen de  ervaringen in een leerdocument te staan waar andere regio’s hun voordeel mee kunnen doen. De drie regionale aanjagers werken nauw samen met de Jong Leren Eten Makelaars in hun provincie en worden vanuit de Alliantie Schooltuinen begeleid door Vereniging GDO.

Zoek je contact met één van de regioaanjagers? Hieronder vind je links naar hun contactgegevens.

Contact met Daniek Bosch

Contact met Wieke Bonthuis

Contact met Hannelore Börger