“Schooltuinieren is een mooie manier om betekenisvol onderwijs te krijgen en dat gun ik elk kind”

9 april 2024

Sinds dit jaar zijn drie regioaanjagers actief die het schooltuinieren nog meer op de kaart en met de Alliantie Schooltuinen en lokale partners aan de slag kunnen met hulpvragen vanuit gemeenten, scholen en ondersteuners. Dit is het derde en laatste portret, deze keer met Hannelore Börger, regioaanjager in de provincie Overijssel. Zij vertelt waar ze ondertussen staat in haar regio.

Hannelore werkt bij Natuur en Milieu Overijssel als projectleider educatie. Ze houdt zich onder andere bezig met het programma Groene Schoolpleinen en is ook Makelaar Jong Leren Eten. Het regioaanjagerschap voelde voor haar als een logische stap, want ze had al veel contact met gemeenten, NME-centra, partners en scholen. Dat zijn ook deels de partijen met wie Hannelore contact opnam toen ze startte als regioaanjager. Hannelore: “Het was een hele zoektocht om uit te vinden wie al iets doet op het gebied van schooltuinieren. Het staat in onze provincie nog niet echt op de kaart.”

Wil je direct contact opnemen met Hannelore? Klik dan door voor haar contactgegevens.

Meerwaarde van schooltuinieren

Toch ziet Hannelore veel mogelijkheden. Zo zijn er 200 scholen met subsidie van de provincie ondersteund om hun schoolplein te vergroenen. Hannelore: “Daar kun je natuurlijk heel mooi eetbaar groen aan koppelen. Schooltuinieren heeft absoluut een meerwaarde, want je kunt kinderen de hele cyclus van voedsel laten zien: van zaaien, groeien, bloeien en vrucht dragen tot oogsten en koken. Er is wel een aantal scholen die moestuinieren, maar die krijgen nog geen steun van gemeenten. Ze zijn afhankelijk van een of meerdere enthousiastelingen op de school zelf. Dat is natuurlijk kwetsbaar, want als zij vertrekken stopt het schooltuinieren.”

Haakjes met gemeentebeleid

Voor gemeenten is het volgens Hannelore belangrijk om haakjes te zien met hun bestaande activiteiten en beleid. “Denk aan de gemeente Raalte die een compostbrigade heeft die langs scholen gaat of de gemeenten met groene schoolpleinen. Een ander haakje kan het gezondheidsdomein zijn. Als ik energie zie bij 2 van de 3 partijen (gemeente, school en ondersteuners) dan is dat voor mij een goede reden om daar aan de slag te gaan.

Zo heeft Zwolle enthousiaste gemeenteambtenaren en ondersteuners. De gemeente doet nu een inventarisatie welke scholen interesse in schooltuinieren hebben en wat hun vraag dan is. Ondertussen wordt een klein clubje ondersteuners warm gemaakt dat ook een moestuincoachopleiding aangeboden krijgt. Ook in Raalte doen we dat laatste. Je merkt dat er nu al gesprekken tussen collega’s binnen gemeenten ontstaan over waar ze “haakjes” met hun beleid kunnen vinden. Schooltuinieren is een prachtig instrument voor gemeenten om hun ambities op verschillende vlakken te vergroten.”

Band met natuur herstellen

Hannelore gaat verder: “Voor mij is duurzaam handelen erg belangrijk. Je merkt dat de huidige generatie de band met de natuur kwijt is. Bezig zijn met moestuinieren betekent samenwerken met de natuur. Je ervaart dat de natuur een heel netwerk is, waarin ook jij een rol speelt. Het is het leven in het klein. Je leert omgaan met teleurstellingen, samenwerken, maar ook meten en lezen. Kinderen stellen ook vragen die voortkomen uit interne motivatie, zoals ‘Wat is dit voor beestje’ of ‘Hoever moeten de wortelzaadjes uit elkaar?’. Op die manier betekenisvol onderwijs krijgen, dat gun je elk kind. Voor onze provincie hoop ik dat één of twee gemeenten aanhaken, zodat zij kunnen laten zien dat schooltuinieren het antwoord is op uitdagingen waar gemeenten tegenaan lopen.”

Neem contact op met Hannelore Börger voor concrete vragen over schooltuinen in Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen.