over de alliantie

Elk kind een schooltuin

De Alliantie Schooltuinen is een groeiende beweging van schooltuinenthousiastelingen. We zetten ons in om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin.

Onze visie: de tuin ís de school

In de schooltuin leren kinderen over de uitdagingen van nu en straks: duurzame voedselproductie en de invloed van klimaat, water en biodiversiteit. Groenten die kinderen zelf verbouwen smaken lekkerder. Zo ontkiemt een gezonde smaakvoorkeur, wat de basis is voor een gezond leven.

Basisvakken als rekenen, taal en burgerschap krijgen betekenis in de praktijk van de schooltuin, waardoor kinderen met een praktische leervoorkeur beter tot hun recht komen.

Beginnen met een schooltuin

Onze doelen

Met onze alliantie willen we meer schooltuinen realiseren en kwalitatieve schooltuinlesprogramma’s. Vanuit het landelijke team werken we daarom aan:

  • Bewustwording: de bekendheid van schooltuinieren vergroten en de maatschappelijke waarde ervan onder de aandacht brengen
  • Schooltuinonderwijs van hoge kwaliteit
  • Een groeiend en toegankelijk netwerk met realisatievermogen

 

schooltuin schooltuintjes

Doe mee!

De Alliantie Schooltuinen is in beweging. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten en mee te werken aan de realisatie van onze missie. Zo word jij deel van onze alliantie:

  • Zet jezelf op de kaart als ondersteuner met realisatievermogen
  • Zet jullie schooltuin op de kaart en maak zichtbaar wat er al gebeurt
  • Verspreid informatie en inspiratie over schooltuinen bij je gemeente of op scholen in de buurt
  • Ondersteun het schooltuinieren met je bedrijf
  • Meld jezelf aan als schooltuinfan
  • Volg de Alliantie Schooltuinen op LinkedIn, Instagram of Facebook 
  • Zet je eigen sociale media in om schooltuinberichten te verspreiden

Samen zetten we de schooltuin en alle voordelen daarvan in de spotlights!

Wie vormen de Alliantie Schooltuinen?

Initiatiefnemers

De Alliantie Schooltuinen is gestart door tuinbouwondernemers Simon Groot en Rob Baan, IVN Natuureducatie, Vereniging GDO en Adviesbureau Beleef en Weet. Gesteund door het programma Jong Leren Eten en het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit namen zij in 2021 het initiatief voor deze alliantie met de sterke wens om elk kind op de basisschool toegang te geven tot een schooltuin.

Sinds 2021 is de alliantie gegroeid. Er sluiten zich steeds meer organisaties en fans aan die willen bijdragen aan onze missie: elk kind een schooltuin.

Kernteam

Het landelijke kernteam functioneert als een vliegwiel dat een beweging op gang brengt. Wij realiseren vanuit de centrale organisatie geen lokale schooltuinen, maar zorgen voor groei in interesse, in kennis en in realisatievermogen.

Partners

Onze partners werken actief mee aan onze landelijke projecten met kennis, hulp of financiële middelen.

Ambassadeurs en fans

Ambassadeurs en fans zijn de drijvende kracht achter lokale schooltuininitiatieven! Ze creëren kansen, betrekken de verschillende belanghebbenden en werken met eigen handen in de grond.

Onze initiatiefnemers

Jaarverslagen

Wij rapporteren jaarlijks over onze activiteiten en resultaten. Download hier onze jaarverslagen.

schooltuinonderzoek
Blijf op de hoogte

Wil jij ook dat elk kind toegang krijgt tot een schooltuin? Laat je gegevens achter, blijf betrokken en draag bij aan onze missie. Je ontvangt dan de laatste ontwikkelingen rondom schooltuinen, inspiratie en praktische informatie om zelf aan de slag te gaan.

Meld je aan!