de tuin is de school

“Met schooltuinieren creëer je een generatie die weet waar eten vandaan komt en goed voor de natuur en omgeving zorgt”

2 april 2024

Sinds dit jaar zijn drie regioaanjagers actief die het schooltuinieren nog meer op de kaart en met de Alliantie Schooltuinen en lokale partners aan de slag kunnen met hulpvragen vanuit gemeenten, scholen en ondersteuners. Dit is het tweede portret, deze keer met Daniek Bosch, regioaanjager in de provincie Limburg. Zij vertelt waar ze ondertussen staat in haar regio.

Daniek is projectleider Primair Onderwijs voor IVN Brabant en Limburg en houdt zich vooral bezig met groene schoolpleinen en zaken als de buitenlessen. Ze heeft in die rol veel contact met scholen. Voor haar is het regioaanjagerschap een mooie en logische neventaak. Daniek: “Mijn werk voor IVN is vooral bottom-up gericht: hoe kunnen we scholen helpen meer natuur- en buitenonderwijs te geven? In deze nieuwe rol ben ik op zoek naar wat gemeenten nodig hebben om het schooltuinieren een impuls te geven en vooral ook standaard in hun beleid op te nemen. Dat is best een zoektocht en dat netwerk van gemeenten ben ik nog aan het opbouwen.”

Zoek je contact met Daniek? Haar contact gegevens vind je hier. 

De tijd voor schooltuinieren is rijp

Daniek gaat verder: “In mijn zoektocht doe ik mooie ontdekkingen, zoals over de gemeente Leudal, waar al sinds 2006 een schooltuinconsulent actief is. En zo zijn er meer gemeenten waar schooltuinieren al op de kaart staat. Soms is het dan wel afhankelijk van bijvoorbeeld een enthousiaste wethouder. Wat als die weggaat? Of wat als er na vier jaar een nieuwe gemeenteraad komt? Ik ben wel jaloers op de gemeente Amsterdam waar scholen al 100 jaar tuinieren. Mooi om te zien dat op andere plekken de tijd ook rijp is om het schooltuinieren een vaste plek in het beleid te geven. Daar krijg ik enorm veel energie van.”

Inzetten op de driehoek

Daniek heeft besloten zich te richten op Noord- en Midden-Limburg en dan specifiek de gemeenten waar er al enthousiasme is over buitenonderwijs, maar waar het schooltuinieren nog niet echt structureel van de grond komt. Daniek: “Ik ben op dit moment met twee gemeenten in gesprek waar vanuit scholen en ondersteuners vragen liggen. Scholen zijn bijvoorbeeld op zoek naar een terrein om te kunnen moestuinieren, maar ook naar helpende handjes. Als regioaanjager zet ik in op die driehoek: scholen, ondersteuners en gemeenten. Je wil dat ze alle drie aanhaken. Ik ben ervan overtuigd dat dat de succesfactor is. Zo start deze week de opleiding tot moestuincoach in Limburg en de deelnemers kunnen dan stage lopen op de scholen in de gemeenten die aanhaken.”

Minimaal één gemeente die aanhaakt

Daniek ervaart dat nog niet alle gemeenten evengoed doordrongen zijn van de voordelen van het schooltuinieren. Bijvoorbeeld in het gezondheidsdomein. Daniek: “Het is bekend dat schooltuinieren ervoor zorgt dat kinderen gezondere voedingskeuzes maken. Het is een vorm van preventie van overgewicht. Middelen voor het ondersteunen van schooltuinieren zouden dus uit het potje gezondheid of preventie kunnen komen. Mijn grote wens is dat alle gemeenten in Limburg structureel aan de slag gaan met schooltuinieren. Voor dit jaar als regioaanjager ben ik al blij als één gemeente het gaat oppakken. Daarna kunnen we onderzoeken wat de scholen precies nodig hebben en een plan van aanpak maken dat als voorbeeld dient voor andere gemeenten. Ik ben ervan overtuigd dat als we laten zien hoeveel positieve effecten schooltuinieren heeft én we ervoor zorgen dat niet iedereen het wiel opnieuw uit hoeft te vinden, dat het zomaar heel groot kan worden!”

Beter voor natuur zorgen

Als kind is Daniek opgegroeid met een moestuin aan huis en dat heeft gezorgd voor een grote liefde voor de natuur en haar omgeving. Ze legt uit: “Als je weet hoe jouw eten groeit en “gemaakt” wordt door de natuur, dan heb je vanzelf meer respect voor en verbinding met die natuur. Dat wens ik de nieuwe generatie ook toe. Dat kinderen weer weten dat een appel aan een boom groeit en een wortel onder de grond.

In Nederland is er helaas geen plek voor iedereen om een eigen moestuin te hebben, dus schooltuinieren is de perfecte oplossing. Daar kunnen kinderen zich verwonderen over het hele groeiproces. Ze ervaren door zelf de planten te verzorgen, denk aan water geven of wieden, dat ze een positieve bijdrage leveren aan de oogst. Een waardevolle les, want als we allemaal een beetje beter voor onze natuur zorgen, dan komt het wel goed met deze wereld.”

Neem contact op met Daniek Bosch voor concrete vragen in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.