Voor scholen

Hebben jullie al een schooltuin of wil je een schooltuin beginnen? Hier vind je een overzicht van ondersteuners die jou hierbij kunnen helpen.

Op zoek naar inspiratie en lesmateriaal? Struin eens door onze Digibieb en maak schooltuinieren met elke groep tot een succes. 

Een schooltuin beginnen?
De leerkracht wil wel!

DUO Onderwijsonderzoek heeft voor ons onderzoek gedaan naar schooltuinen in Nederland. Hoeveel leerkrachten hebben toegang tot een schooltuin, wat vinden zij ervan en wat is er nodig om het gebruik te stimuleren?

Wat blijkt? Veel leerkrachten willen dolgraag een schooltuin beginnen, maar ze missen de mogelijkheid. En dat vinden wij jammer. 

Alliantie Schooltuinen zet zich daarom in om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van fruit, groente en bloemen, draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Dat zorgt voor een gezonder voedingspatroon. Een schooltuin aanleggen is dus ontzettend nuttig én leuk. 

Wil jij ook dat elk kind toegang krijgt tot een schooltuin? Laat je gegevens achter, blijf betrokken en draag bij aan onze missie. Je ontvangt dan de laatste ontwikkelingen rondom schooltuinen, onze missie en praktische informatie om zelf een schoolmoestuin te beginnen. 

Veelgestelde vragen

Wat hebben leerkrachten nodig om aan de slag te gaan in de schooltuin?

Het begint met enthousiasme over de meerwaarde van een schooltuin binnen het basisonderwijs. En het besef dat schooltuinieren iedere week tijd kost tussen maart en september, dus ingepast moet worden in het lesrooster.
Als je als leerkracht het schooltuinieren zelf wil gaan opzetten dan is moestuinkennis van belang. Heb je die niet ga dan op zoek naar iemand met expertise onder de ouders of in de buurt.

Wat zijn goede locaties voor schooltuinen?

Schooltuinieren is mogelijk op alle locaties zonder vervuiling in de grond, met goede vruchtbare grond, genoeg zonne-uren en een watervoorziening. Het hoeft niet op een schooltuincomplex te zijn maar het kan ook op het schoolterrein of op een semi-openbare externe locatie (buurtmoestuin, volkstuin, kinderboerderij, zorginstelling, groenopleiding) in de buurt van de school. Bespreek met de grondeigenaar de wensen van de school. Wat toezicht op de tuin is wel aan te bevelen vanwege vandalisme.
Hoeveel kost de aanleg van een schooltuin?
De kosten van aanleg hangen af van de manier van schooltuinieren die de school kiest.
De drie belangrijke kostenposten zijn: grond en compost, tuingereedschap, zaden, plant- en pootgoed.

Zijn er financieringsmogelijkheden voor een schooltuin?

Voor grond, compost, hout, gereedschap en zaden kan sponsoring in natura worden gezocht bij de gemeente of lokale groenondernemers.
Een schooltuin kan onderdeel zijn van een grotere vergroeningstraject van het schoolplein. In diverse provincies bestaan subsidies voor het groener en klimaat-adaptief maken van schoolpleinen.
Het programma Jong Leren Eten biedt twee keer per jaar de mogelijkheid om een voucher aan te vragen bij de subsidiepot ‘Weer lekker naar buiten’. Bij voorbeeld voor het aanschaffen van gereedschap.

Hoe maak ik als leerkracht tijd voor schooltuinieren in het lesprogramma?

Dit is afhankelijk van het soort onderwijssysteem dat de school volgt. De schooltuin kan als context gebruikt worden voor veel vakken. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de kerndoelen binnen het thema Oriëntatie op jezelf en de wereld. Schooltuinieren kan een goede invulling zijn van het vak natuur en techniek. De tuin is een context voor 21e- eeuwse vaardigheden zoals onderzoekend leren. Schooltuinieren kan ook als creatief keuzevak aangeboden worden.

Voor welke klassen is een schooltuin het meest geschikt?

Iedere klas kan in de schooltuin werken. Meestal wordt er gekomen voor groep 6. Dat komt omdat op deze leeftijd de kinderen de goede motorische vaardigheden hebben om onder begeleiding zelfstandig in de schooltuin te kunnen werken. Bovendien sluit het heel goed aan bij de leerdoelen van natuuronderwijs bij groep 6. Op deze leeftijd staan kinderen nog open voor belevenissen in de tuin, zijn nog geïnteresseerd in kennis over groenten en fruit en bereiden graag zelf hun voedsel.

Blijf op de hoogte!

Wil je onze digitale nieuwbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.