Voor scholen

Hebben jullie een schooltuin of wil je met jouw klas aan de slag met schooltuinieren? We bieden een overzicht met ondersteuners die hierbij kunnen helpen. Ook vind je hier inspiratie en lesmateriaal om het schooltuinieren met elke groep tot een succes te maken.

Het plezier van een schooltuin

DUO Onderwijsonderzoek heeft voor ons de Nederlandse schooltuinen in kaart gebracht. Hoeveel leerkrachten hebben toegang tot een schooltuin, wat vinden zij ervan en wat is er nodig om het gebruik te stimuleren?

Alliantie Schooltuinen zet zich in om elk kind in de basisschooltijd toegang te geven tot een schooltuin. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van fruit, groente en bloemen, draagt bij aan meer kennis over en betrokkenheid bij voeding en natuur. Dat zorgt voor een gezonder voedingspatroon.

Wil jij ook dat elk kind toegang krijgt tot een schooltuin? Laat je gegevens achter, blijf betrokken en draag bij aan onze missie. Je ontvangt dan de laatste ontwikkelingen rondom schooltuinen, onze missie en praktische informatie om zelf aan de slag te gaan.

Veelgestelde vragen

Het begint met enthousiasme over de meerwaarde van een schooltuin binnen het basisonderwijs. En het besef dat schooltuinieren iedere week tijd kost tussen maart en september, dus ingepast moet worden in het lesrooster.
Als je als leerkracht het schooltuinieren zelf wil gaan opzetten dan is moestuinkennis van belang. Heb je die niet ga dan op zoek naar iemand met expertise onder de ouders of in de buurt.

Schooltuinieren is mogelijk op alle locaties zonder vervuiling in de grond, met goede vruchtbare grond, genoeg zonne-uren en een watervoorziening. Het hoeft niet op een schooltuincomplex te zijn maar het kan ook op het schoolterrein of op een semi-openbare externe locatie (buurtmoestuin, volkstuin, kinderboerderij, zorginstelling, groenopleiding) in de buurt van de school. Bespreek met de grondeigenaar de wensen van de school. Wat toezicht op de tuin is wel aan te bevelen vanwege vandalisme.
Hoeveel kost de aanleg van een schooltuin?
De kosten van aanleg hangen af van de manier van schooltuinieren die de school kiest.
De drie belangrijke kostenposten zijn: grond en compost, tuingereedschap, zaden, plant- en pootgoed.

Voor grond, compost, hout, gereedschap en zaden kan sponsoring in natura worden gezocht bij de gemeente of lokale groenondernemers.
Een schooltuin kan onderdeel zijn van een grotere vergroeningstraject van het schoolplein. In diverse provincies bestaan subsidies voor het groener en klimaat-adaptief maken van schoolpleinen.
Het programma Jong Leren Eten biedt twee keer per jaar de mogelijkheid om een voucher aan te vragen bij de subsidiepot ‘Weer lekker naar buiten’. Bij voorbeeld voor het aanschaffen van gereedschap.

Dit is afhankelijk van het soort onderwijssysteem dat de school volgt. De schooltuin kan als context gebruikt worden voor veel vakken. Probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de kerndoelen binnen het thema Oriëntatie op jezelf en de wereld. Schooltuinieren kan een goede invulling zijn van het vak natuur en techniek. De tuin is een context voor 21e- eeuwse vaardigheden zoals onderzoekend leren. Schooltuinieren kan ook als creatief keuzevak aangeboden worden.

Iedere klas kan in de schooltuin werken. Meestal wordt er gekomen voor groep 6. Dat komt omdat op deze leeftijd de kinderen de goede motorische vaardigheden hebben om onder begeleiding zelfstandig in de schooltuin te kunnen werken. Bovendien sluit het heel goed aan bij de leerdoelen van natuuronderwijs bij groep 6. Op deze leeftijd staan kinderen nog open voor belevenissen in de tuin, zijn nog geïnteresseerd in kennis over groenten en fruit en bereiden graag zelf hun voedsel.

Blijf op de hoogte!

Wil je onze digitale nieuwbrief ontvangen? Meld je dan hier aan.