Alliantie Schooltuinen jaarverslag 2023

27 juni 2024

489.235 zaadjes geplant tijdens de Week van de Schooltuin 2023. Dat én meer hoogtepunten lees je terug in ons jaarverslag 2023.

Onderweg naar een gezonde en natuurbewuste generatie werken de initiatiefnemers van de Alliantie Schooltuinen samen aan meer schooltuinen en kwalitatieve schooltuinlesprogramma’s. In de schooltuin leren kinderen over de wereld in het klein en verankeren ze hun theoretische kennis in de praktijk.

Ons jaarverslag geeft informatie over onze missie, visie, uitdaging, doelgroep en beweging en laat zien welke activiteiten we in 2023 hebben ontplooid en wat het resultaat daarvan was. Op basis van onze ervaring in 2023 hebben we vervolgens onze plannen voor 2024 aangescherpt.

Lees alles in ons jaarverslag 2023.

jaarverslag