Schooltuinondersteuning voor alle scholen in Almere

2 mei 2024

Stichting Stad & Natuur Almere gaat ervoor: alle scholen in Almere kunnen ondersteuning krijgen bij het schooltuinieren. Of dat nou in de vorm van kennis of handjes is. Tijdens de Week van de Schooltuin presenteerde de stichting het speciale schooltuinlied dat alle scholen mogen gebruiken om leerlingen te betrekken bij de schooltuin.

Almere telt ongeveer 80 basisscholen, waar veel gedaan wordt met boerderijeducatie en voedseleducatie, zoals Kok in de Klas. De laatste jaren merkte Willemijn Huizenga, educatief medewerker bij Stichting Stad & Natuur Almere, dat er vanuit scholen steeds meer vragen kwamen over schooltuinieren.Willemijn vertelt:

“Op een gegeven moment hebben we een kerngroep gevormd, een visiedocument geschreven en gedeeld met de gemeente. De gemeente heeft dit bestuurlijk besproken en het voorstel opgenomen in het coalitieakkoord. Vervolgens heeft Stad & Natuur heeft subsidie gekregen van de gemeente om scholen te ondersteunen.”

Schooltuinlocaties door de hele stad

Dat ondersteunen gebeurt onder andere door het inzetten van een beheerder en een docent. De beheerder helpt met het maken en realiseren van een plan en de docent helpt waar mogelijk met het lesprogramma. Voor scholen die zelf geen mogelijkheid hebben om een schooltuin aan te leggen, is Stad & Natuur bezig met het optuigen van locaties waar schoolklassen mogen moestuinieren. Op Kinderboerderij den Uylpark werd de Week van de Schooltuin afgelopen april afgetrapt onder leiding van wethouder Jesse Luijendijk, inclusief een heus schooltuinlied.

Schooltuinlied

Willemijn: “Hier in Almere hebben we een bekende zanger, Daniël van der Zee, die wel vaker liedjes voor ons maakt. Bijvoorbeeld tijdens de Boomfeestdag. Dat is echt geweldig, want kinderen gaan meteen aan van muziek en zingen. Ze worden op een andere manier aangesproken en het zorgt voor verbinding. We hebben hem benaderd om een speciaal schooltuinlied te maken dat we aan alle scholen in Almere kunnen aanbieden. Ze mogen zelf bepalen wanneer en hoe vaak ze het willen inzetten.”

Taalontwikkeling

Willemijn gaat verder: “Taligheid is een ding in Almere, er is bij flink wat kinderen een taalachterstand. Daar krijgen we als stichting ook vaker hulpvragen over. We hebben dus bewust een liedje gemaakt met daarin verschillende begrippen die tijdens de hele cyclus van het schooltuinieren gebruikt worden: van zaaien en oogsten tot koken en composteren. Zo geeft het al kleine klikjes in de hoofden van de kinderen.

Zingen helpt kinderen met taal. Dat merkten we meteen tijdens de opening van de Week van de Schooltuin. Daar waren 60 kinderen bij van het taalcentrum, een plek waar kinderen die het Nederlands nog niet goed beheersen een jaar les krijgen. Ze spreken de taal nog niet heel goed, maar ze zongen allemaal mee. Geweldig om te zien!”

Schooltuinieren & kerndoelen

Willemijn is enthousiast over het project Schooltuinieren. “Buitenzijn helpt kinderen met leren. Ze leren ook beter voor de aarde te zorgen, zien dat je ook lokaal voedsel kunt verbouwen en ontdekken de connectie tussen eten en hun eigen lichaam. Voor scholen is het een prachtige manier om de kerndoelen van het curriculum te halen. Rekenen en taal kun je prima behandelen tijdens het schooltuinieren. Het kwartje valt vaak eerder door vakken op deze manier te integreren. Mijn wens is dat kinderen in de hele stad straks kunnen schooltuinieren, net zoals in Amsterdam al 100 jaar gebeurt.”

Tip voor andere gemeenten

Voor andere gemeenten die aan de slag willen met schooltuinieren heeft Willemijn een belangrijke tip: “Steek het geld vooral in het aannemen van 2 of meer mensen die de scholen kunnen helpen. Je wil niet dat scholen afhankelijk zijn van een enthousiaste medewerker die na verloop van tijd ook weer kan vertrekken. Als je bedenkt dat een schooltuinles 1,5 uur duurt, kan er zoveel bereikt worden door iemand die 36 uur per week in dienst is of ingehuurd wordt. Je hoeft echt niet in miljoenen te denken. Er is zoveel meer mogelijk dan je denkt met een relatief klein budget. En natuurlijk kun je ook altijd een kijkje bij ons komen nemen.”