Vakantie & onderhoud

Schooltuintip van moestuincoach Sandy Zwaan

Als moestuincoach ben je wekenlang zoet met de kinderen in de schooltuin. Elke week wordt er aandacht besteed aan alles wat groeit en bloeit en de kinderen kijken de plantjes bijna uit de grond! Ze kunnen vanaf het begin al niet wachten om hun oogst thuis te laten zien.
En dan breekt de vakantieperiode aan, iedereen is klaar met school en alles wordt opgeruimd en schoongemaakt.

De schooltuin heeft geen vakantie, die blijft achter en heeft verzorging nodig. Hoe pak je dat aan?

Als moestuincoach kijk ik graag vooruit. Ik ben dus al een tijdje bezig met het onderzoeken hoe we dit bij ‘mijn’ scholen kunnen organiseren. Het zou me aan mijn hart gaan als we na 6 weken terugkomen en verder willen tuinieren, maar alles is dood.┬áIk maak dus een plannetje voor (en met) de school om het onderhoud tijdens de vakantie te organiseren.

Natuurlijk zijn er best wat zaken om rekening mee te houden

 • Welke weken is de school echt helemaal dicht?
 • Is er af en toe een concierge/huismeester aanwezig?
 • Wordt er in de vakantieperiode ergens onderhoud aan de school gepleegd en zijn er dan werklui aanwezig?
 • Is de schooltuin vrij toegankelijk of is er een hek met sleutel? (en wie beheert die sleutel?)
 • Zijn er misschien verrijdbare moestuinbakken die we tijdelijk naar een andere plek (gemakkelijk bereikbaar) kunnen verplaatsen?
 • De kans dat in een klas elk kind 6 weken op vakantie is bijna nihil. Dus … maken we een vakantierooster!
 • We inventariseren in de klas wie het leuk vindt om de schooltuin water te geven. Daarmee maken we een planning.
 • We delen de planning met de betrokken ouders, met een uitleg wat de bedoeling is.
 • Natuurlijk staat er ook bij, dat de beloning van die week (DE OOGST) voor de verzorger is!

TIPS

 • Maak het leuk, maak bijvoorbeeld DUO’s in de klas. Vriendjes/vriendinnetjes kunnen die vakantiedag ook meteen samen iets lekkers met de oogst maken!
 • Zorg dat de gieters goed vindbaar zijn en niet weg kunnen waaien! (Touw eraan met een clip om het los/vast te kunnen maken)
 • Vraag wel of er ook een ouder meegaat bij het water geven. Vraag of ze een leuke foto maken met de oogst en dat naar de juf mailen/appen!
 • Dan kan dit later in de klas of in de ouderapp gedeeld worden.
 • De schooltuin verdient het om aandacht te krijgen!
 • Met een beetje aansporing en leuke nieuwsberichten over de groei en bloei blijft dit de trots van de school!

Oh ja… er is natuurlijk ook een ander scenario

Als de schooltuin is niet toegankelijk of bereikbaar is voor 6 hele weken, als er niemand is die de schooltuin water kan geven….

Dan rest er niets anders dan de laatste les een volledige oogst eruit te halen! Je kunt dit scenario opnemen in je teeltplan, door alleen groenten en bloemen te kiezen die je voor de zomer kunt oogsten. (check voor tips over de voorzomerse schooltuin het Handboek Schooltuinen).

Blijven er toch planten over die je nog niet helemaal kunt oogsten? Graaf ze dan uit en zet in bakken die de kinderen kunnen meenemen naar huis. Elke bak of plant krijgt een eigen verzorger en gaat dus zelf ook op vakantie!

Kijk, waar een wil is … is een weg! Er is altijd een oplossing te vinden.

Deze schooltuintip is aangeleverd door Sandy Zwaan. Ze werkt als moestuincoach vanuit haar bedrijf Missie Moestuin in Zuid Holland.