Lesmateriaal

Wil jij met leerlingen aan de slag in de schooltuin? Op deze pagina vind je lesmaterialen om het hele jaar lessen te organiseren in of over de schooltuin. Van belangrijke bodemdieren tot zaaitips en van natuurfilosofie tot rekenen met gewassen!

Tips voor moestuinieren met kinderen

Steeds minder kinderen komen in contact met moestuinen en hebben daardoor nooit gezien hoe de groenten die we eten eigenlijk groeien. Moestuinieren draagt bij aan een positieve houding tegenover gezonde voeding, Het zelfgekweekte worteltje smaakt natuurlijk veel lekkerder dan dat uit de supermarkt! Tuinieren doe je met je hoofd, hart en handen. In deze brochure staan tips voor het moestuinieren met kinderen, ook als je geen (grote) schooltuin tot je beschikking hebt.

De schooltuin: een jaar rond met je handen in de grond​

Dit lespakket bestaat uit zes lessen die het hele proces van zaaien tot oogsten omvatten en ook ingaan op het belang van bodem en dieren in de moestuin. De lessen zijn ontwikkeld voor bij de schooltuinfilm en voor groep 4, 5 en 6 maar ze kunnen ook als activiteit op de BSO worden uitgevoerd. Bij deze lessen horen ook werkbladen, opdrachten en spellen. Kies zelf of je één les, meerdere of alle zes de lessen wilt behandelen. 

De lessen kunnen gebruikt worden zonder de hele film te zien. Alle lessen maken gebruik van korte fragmenten uit de film. Wil je de hele film kijken met de klas? Binnenkort kun je hier de schooltuinfilm aanvragen!

Reken- en taallessen​

In de schooltuin leer je niet alleen over zaaien, verzorgen en oogsten. Je kunt de schooltuin ook prima gebruiken voor reken- en taalles! Het project Oogst Rekenen en Taal is onderdeel van het NME-arrangement ‘Gezonde Voeding en Biodiversiteit’ en werd ontwikkeld door het Amsterdams Natuur & Milieu Educatie Centrum. 

Praatplaten

Met deze 8 praatplaten kunnen begeleiders en leerkrachten extra verdieping geven aan de lessen. Aan de hand van de ervaringen en belevenissen in de moestuin geven de praatplaten de leerlingen meer inzicht in verschillende thema’s en (kringloop-) processen. Met ontdekopdrachten, het stellen van doordenkvragen en het voorleggen van stellingen, worden de leerlingen gestimuleerd zelf na te denken over de wereld om hen heen, hun voedsel en duurzame, gezonde keuzes daarin. Een mooi voorbeeld van natuurfilosofie.

Download de handleiding voor toelichting hoe de platen gebruikt kunnen worden.

Beslisboom

De beslisboom ’Van idee tot realisatie’ is een instrument voor de school om vooraf na te denken over de organisatie van een schooltuin. Door het beantwoorden van deze vragen, maakt het team keuzes en krijgt zo een beeld over de legitimering, de locatie en de wijze waarop de tuin georganiseerd kan worden zodat deze past bij de school.

Moestuin instructiekaarten

De moestuininstructiekaarten geven voor groenten en bloemen, die gemakkelijk te telen zijn op schooltuinen, een korte en structurele manier uitleg over het zaaien, poten of planten. Leerkrachten en schooltuinondersteuners kunnen hier direct mee aan de slag! Deze kaarten zijn gratis te downloaden op de website van schooltuin De Wielewaal.

Meer lesinspiratie​